Industriport
Tillverkare av Compact-porten
Begär offert   >

Smidig drift

Inga fler rullluckor utan en alternativ lösning

Nyligen öppnade DHL ett helautomatiserat distributionscenter på Schiphol. Detta distributionscenter är designat för omlastning av paket till lastbilarna som transporterar dem till sin destination. DHL har använt rullluckor i andra distributionscenter, men dessa saknar inte bara isolering utan är också mycket bullriga. Så ett antal aspekter var viktiga för detta centrum, inklusive att dörren inte kunde ta upp för mycket utrymme utan måste lämna utrymme för belysningen, och att den var tvungen att röra sig smidigt utan mycket ljud eller förseningar. Eftersom dörrarna är stängda större delen av dagen men laddstationen är ansluten till resten av byggnaden var isolering av dörrarna också viktigt.

Compact hopfällbar dörr uppfyller kraven DHL

När dessa specifikationer hade definierats stod jakten på en dörr som kunde möta dem. Under ett besök på Logistica-mässan såg de Compact-dörren på display och i drift och visste att de hade hittat rätt dörr. Eftersom dörren viker upp ovanför dörröppningen finns det gott om plats för belysning och ett sprinklersystem. Det isolerade dörrbladet innebär att energiförlusten är begränsad, och när dörren är öppen är ett företagsfordon beläget i lastbågen så att ingen värme går förlorad. Det uppfyllde också ett av de viktigaste kraven - smidig drift. Panelerna fälls upp tyst och smidigt: panelerna fälls utan ljud, elmotorn har lågt brus och när dörren stängs glider panelerna tyst med hjälp av tyngdkraften.

Låga underhållskostnader, minskar buller och sparar energi

Eftersom det finns så många dörrar i distributionscentret ger begränsande ljudnivåer ett viktigt bidrag till att förbättra arbetsförhållandena. En ytterligare fördel är att dörrens rörelse förbrukar mindre energi och detta garanterar lång livslängd och låga underhållskostnader.

Om du vill upptäcka mer av den Compact hopfällbara dörren, kontakta oss eller designa din egen dörr i endast 6 steg.

Begär offert
Kontakta mig
Kontakta mig
Namn:
E-post/Telefon: